Micallef Joe Travel

Għeżież ħbieb,                  

Qeghdin fix-xahar ta' Marzu u qed nippreparaw għal ġiti tas-sajf 2017.  Bħalissa qeghdin norganizzaw ġiti ta' ġurnata kull nhar ta Sibt għal xiri minn CAtania fejn ser issibu bosta affarijiet utli għal dan iż-żmien tas-sena.  Qed ikollna wkoll ġiti ta' ġurnata fejn inzuru bosta rħula u anke prodotti tipiċi, l-ikla li hija l-qofol tal-ġurnata u anke ħin għal xiri minn stabbilimenti.   Għalhekk għal min jixtieq jingħaqad għal waħda minn dawn il-ġiti irrikorru l-aġenzija jew ċemplu għal aktar informazzjoni . 

Għal żmien l-Għid qegħdin noffru 2 ġiti wieħed lejn Palermo fejn barra li se nkunu alloġjati fil-belt kapitali ta' Sqallija se nzuru bosta postijiet fosthom il-Ġimgħa l-Kbira ta' Trapani u anke Cefalu'.  Se jkollna tour ieħor lejn Ruma u Bari fejn se jkollna ċ-ċans li nzuru l-pjazza tal-Vatikan għal barka tal-Papa f'jum l-Għid. Programmi ddettaljati ssibuhom kemm fuq dan is-sit u anke fuq facebook page tagħna. 

Qabel nagħlaq dan il-messaġġ irrid ukoll nirringrazzja lil gwidi bravi u tant dedikati li jmexxu dawn it-tours. Grazzi wkoll lilkom tal-kummenti nkoraġġanti li tħallulna sew fuq is-sit taghna, fuq facebook, kif ukoll permezz tat-telefonati taghkom. Inweghdukom li naghmlu ħilitna kollha biex inkomplu ntejbu s-servizz taghna. Kif dejjem nghidulkom - Kontu intom li ghallimtuna , sahhahtuna u kabbartuna. Intom li gibtuna l-esperti lejn Sqallija bis-slogan originali taghna , Ħadd Ma' Jista Jurik Sqallija aħjar. U ta' dan minn qalbi ngħidilkom , grazzi ħbieb.

 

 

Joe Micallef