Micallef Joe Travel

Għeżież ħbieb,                  

Qeghdin fix-xahar ta' Awwissu u qed nippreparaw għal ġiti tax-xitwa  2017. 

Apparti li bħalissa qeghdin norganizzaw ġiti ta' ġurnata kull nhar ta Sibt għal xiri minn Catania fejn ser issibu bosta affarijiet utli għal dan iż-żmien tas-sena.  Qed ikollna wkoll ġiti ta' ġurnata fejn inzuru bosta rħula u anke prodotti tipiċi, l-ikla li hija l-qofol tal-ġurnata u anke ħin għal xiri minn stabbilimenti.   Għalhekk għal min jixtieq jingħaqad għal waħda minn dawn il-ġiti irrikorru l-aġenzija jew ċemplu għal aktar informazzjoni . 

Għal żmien l-ahhar ta Ottubru qegħdin nergghu norganizzaw il-famuza Fiera dei morti .... 5 , 4 , 1 granet ...... Minhabba l-popolarita kbira ta din il-fiera , nheggukhom tahhsbu tibbukkjaw kmieni biex hadd ma jiddizappunta ruhu. 

Ser ikollna anke giti ghaz-zmien il-mlied .... festa ta San't Agata , u hafna giti nteressanti ohrajn li zgur ser ikunu mfittxija minn kulhadd.

Qabel nagħlaq dan il-messaġġ irrid ukoll nirringrazzja lil gwidi bravi u tant dedikati li jmexxu dawn it-tours. Grazzi wkoll lilkom tal-kummenti nkoraġġanti li tħallulna sew fuq is-sit taghna, fuq facebook, kif ukoll permezz tat-telefonati taghkom. Inweghdukom li naghmlu ħilitna kollha biex inkomplu ntejbu s-servizz taghna. Kif dejjem nghidulkom - Kontu intom li ghallimtuna , sahhahtuna u kabbartuna. Intom li gibtuna l-esperti lejn Sqallija bis-slogan originali taghna , Ħadd Ma' Jista Jurik Sqallija aħjar. U ta' dan minn qalbi ngħidilkom , grazzi ħbieb.

 

 

Joe Micallef