Micallef Joe Travel

Għeżież ħbieb,                  

Qeghdin fix-xahar ta' Dicembru u kulhadd jipprepara ghal migja tat-twelid Gesu bambin.  Zmien ir-rigali u zmien li naghtu l-awguri.  L-agenzija taghna qeda toffri giti kull nhar ta' Sibt ghal xiri minn Catania u Porte di catania, li f'dan iz-zmien ikun hemm bosta offerti tajbin ghar-rigali tal-Milied.

F'Jannar, apparti x-xiri minn Catania qed ikollna wkoll ġita ta' ġurnata fejn inzuru bosta rħula u anke prodotti tipiċi, l-ikla li hija l-qofol tal-ġurnata u anke ħin għal xiri minn stabbilimenti.  Peress li Jannar maghruf ghas-sales ser norganizzaw ukoll gurnata ghal Outlet Village.   Għalhekk għal min jixtieq jingħaqad għal waħda minn dawn il-ġiti irrikorru l-aġenzija jew ċemplu għal aktar informazzjoni . 

Fi Frar ghandna l-gita popolari ghal festa ta' Sant Agata. Minhabba l-popolarita kbira ta din il-festa, nheggukom tahsbu tibbukkjaw kmieni biex hadd ma jiddizappunta ruhu. 

 

Qabel nagħlaq dan il-messaġġ irrid ukoll nirringrazzja lil gwidi bravi u tant dedikati li jmexxu dawn it-tours. Grazzi wkoll lilkom tal-kummenti nkoraġġanti li tħallulna sew fuq is-sit taghna, fuq facebook, kif ukoll permezz tat-telefonati taghkom. Inweghdukom li naghmlu ħilitna kollha biex inkomplu ntejbu s-servizz taghna, Kif dejjem nghidulkom - Kontu intom li ghallimtuna , sahhahtuna u kabbartuna. Intom li gibtuna l-esperti lejn Sqallija bis-slogan originali taghna , Ħadd Ma' Jista Jurik Sqallija aħjar. U ta' dan minn qalbi ngħidilkom , grazzi ħbieb.

 

 Hbieb nghalaq dan il-messagg billi f'ismi u f'isem it-tour leaders nawguralkom Milied Hieni u Sena Mimlija b'dak kollu li tixtieq qalbkom, fosthom Sahha - Gid - Hena u Kuntentizza. 

 

Joe Micallef